Opublikowano

Wyposażenie laboratorium

Laboratoria badawcze mają na swoim wyposażeniu bardzo dużą ilość różnego rodzaju sprzętu. Sprzęt ten ma wykonywać różne zadania. Jednymi z takich elementów wyposażenia laboratorium są suszarka laboratoryjna (nazywana również cieplarką) oraz wirówka.

Co to jest cieplarka oraz wirówka laboratoryjna?

Nazwy wymienionych urządzeń mogą sprawiać wrażenie, że nie mają one wiele wspólnego z nauką na najwyższym poziomie. Jak się jednak okazuje, są to jedne z najbardziej rozpowszechnionych urządzeń laboratoryjnych.

Cieplarka laboratoryjna jest to urządzenie, które służy przede wszystkim do wygrzewania próbek. Próbki są wygrzewane w różnym celu. Czasami na przykład podgrzewa się je w celu hodowli różnego rodzaju kultur bakterii lub glonów. W innych przypadkach podgrzewanie ma na celu usunięcia rozpuszczalnika z próbki po to, aby można było zbadać pozostałość. Zastosowań jest naprawdę wiele.

Wirówka laboratoryjna ma za zadanie rozdzielać składniki różnego rodzaju koloidów oraz zawiesin. Efekt jest zatem często zatem bardzo podobny do działania cieplarki laboratoryjnej, z tą różnicą, że rozpuszczalnik pozostaje w badanej próbce. Jednym z miejsc, gdzie wirówki są powszechnie stosowane, są laboratoria medyczne, których zadaniem jest badanie krwi.

Kiedy wyposażamy nasze laboratorium w powyższy sprzęt, powinniśmy zwrócić uwagę na to, aby był on możliwie najwyższej jakości. Wynika to z faktu, że będzie on naprawdę intensywnie wykorzystywany. Jeśli nie będzie solidny, po prostu szybko się zużyje. Cieplarka laboratoryjna oraz wirówka muszą być naprawdę solidne (zobacz w DanLab).

Opublikowano

Chłodziarka farmaceutyczna jako niezbędne wyposażenie apteki

Obniżona temperatura w przypadku produktów leczniczych pozwala na dłuższe zachowanie ich terminu przydatności oraz zapobiega przedwczesnemu rozłożeniu się substancji leczniczej zawartej w danym preparacie. Niektóre leki, jak przykładowo insuliny, bezwzględnie muszą być przechowywane w obniżonej temperaturze, gdyż takie warunki zaleca ich producent.

Apteki oraz wszelki placówki, jak przychodnie i szpitale, w których prowadzi się obrót lekami, są zobowiązane do zapewnienie należytych warunków ich przechowywania, na każdym etapie. Zarówno podczas transportu, jak i przechowywania, chłodziarka farmaceutyczna, jest niezbędnym elementem, który pozwala na magazynowanie leków, gdy wymagana jest temperatura niższa od pokojowej. Zastosowanie chłodziarki farmaceutycznej jest swego rodzaju standardem i czymś wręcz koniecznym, jeżeli takich warunków wymaga producent danego leku. Jeżeli bowiem okaże się, że w wyniku tego, że lek nie był przechowywany w chłodziarce farmaceutycznej, straci swoje właściwości terapeutyczne, to apteka lub placówka, która nie zapewniła prawidłowych warunków przechowywania, będzie za to odpowiadać. Tego typu chłodziarki, posiadają kilkustopniową regulację temperatury, taką, która umożliwi wytworzenie idealnych, wymaganych warunków. W przypadku leków jest to niezwykle istotne i pod żadnym pozorem nie można takiej informacji od producenta zbagatelizować, gdyż może to być wręcz niebezpieczne dla pacjenta,który będzie przyjmował dany lek. Zastosowanie chłodziarek farmaceutycznych w aptekach jest więc koniecznością.