Opublikowano

Wagi w laboratoriach i ich znaczenie

Rozróżnia się różne wagi: popularne, profesjonalne i precyzyjne. Wagi laboratoryjne należą do wag precyzyjnych, które służą do dokładnego wyznaczania masy substancji. Ich przydatność w laboratoriach jest nieoceniona. Niezależnie od tego, co bada dane laboratorium, w każdym z nich musi być specjalistyczna waga.

Na co zwrócić uwagę podczas zakupu takiego sprzętu?

Najczęstszymi wagami występującymi w laboratoriach to wagi elektroniczne, które coraz częściej wypierają wagi szalkowe. Kupując wagi laboratoryjne warto zwrócić uwagę na budowę tej wagi, a mianowicie aby osłona zewnętrzna była stabilna, co ma znaczenie podczas dodawania substancji. Dzięki temu laborant podczas ważenia uniknie drgań oraz odkształceń. Kolejnym elementem na który należy zwrócić uwagę to temperatura pracy wagi. Dobrej jakości urządzenia wyposażone są w tzw. kompensację temperaturową co oznacza, automatyczne zniwelowanie błędów podczas zmian temperatur.

Gdzie kupić wagi laboratoryjne?

W Polsce wiele hurtowni medyczny oraz ich przedstawicieli oferuje taki sprzęt, jednak najważniejszym aspektem jest, by taka waga posiadała legalizację pochodzącą od Urzędu Miar. Taki dokument jest niezbędny, by waga mogła pracować w laboratorium oraz by jej wyniki były precyzyjne i dokładne. Kupno dobrej wag to dość spory wydatek dla laboratorium. Koszt takiej wagi laboratoryjnej to wydatek rzędu około 2000 zł. Są też produkty tańsze, jednak należy uważać, by posiadały wymagane atesty i certyfikaty. Nie każdy sprzęt nadaje się do pracy w laboratorium.

Opublikowano

Spektrometr, a spektrofotometr. Jaka jest różnica?

Spektrometr i spektrofotometr są często mylone przez laików. Trudno się temu dziwić. W końcu obie te nazwy różnią się od siebie tylko dwoma sylabami. Na czym polega różnica między nimi?

Spektrometria

To nauka o powstawaniu i interpretacji widm. Uzyskuje się je w wyniku oddziaływań wszelkich rodzajów promieniowania na materię rozumianą jako zbiorowisko atomów i cząsteczek. Spektroskopia jest też często używana jako bardzo ogólna nazwa wszelkich technik analitycznych polegających na generowaniu i interpretacji widm, w tym spektrofotometrii. Spektrometria znalazła zastosowanie w identyfikacji substancji, analizy jakościowej i ilościowej związków o różnym stanie skupienia. Inną nazwą spektrometrii jest spektroskopia. Może się ona opierać na promieniowaniu elektromagnetycznym, falach mechanicznych albo cząstkach i cząsteczkach (czyli po prostu substancjach).

Spektrofotometria

Jest to technika pomiarowa polegająca na ilościowym pomiarze pochłonięcia lub odbicia światła przez próbkę. Jest jednym z rodzajów spektrometrii. Uwzględnia się w niej odbicie światła, stąd w nazwie występuje cząstka „foto”. W spektrofotometrii wiązka światła przechodzi przez pryzmat lub ewentualnie przez siatkę dyfrakcyjną. Odpowiednia długość fali bądź zakres fal wybierany jest przez przepuszczanie rozproszonego światła przez szczelinę znajdującą się wewnątrz urządzenia. Następnie światło przechodzi przez próbkę w kuwecie i pada na detektor. Pozwala to na oznaczenie stężenia oraz obecności substancji w próbce.

Opublikowano

Suszarki laboratoryjne – jak działają i do czego się stosuje

W wielu laboratoriach przeprowadza się procesy termiczne, czyli takie, które wymagają podwyższonej temperatury. Aby móc stabilnie prowadzić taki proces, każde laboratorium powinno być wyposażone w dobrej jakości suszarkę laboratoryjną.

Jakie są obszary zastosowań suszarki laboratoryjnej?

Suszarka laboratoryjna może być wykorzystana na wiele sposobów. Jak sama nazwa wskazuje, można ich używać do suszenia. Bardzo często jest również wykorzystywana do sterylizacji. Zastosowań ma jednak sporo więcej. Dzięki odpowiedniej suszarce możemy hartować, wygrzewać, odpuszczać, poddawać materiały obciążeniom termicznym oraz do sztucznego postarzania materiału.

Co jest ważne w suszarce laboratoryjnej?

Suszarka laboratoryjna z DanLab powinna zapewnić jak najlepszy rozkład temperatury wewnątrz komory roboczej. Z drugiej strony nasza ingerencja w przestrzeni roboczej powinna być jak najbardziej możliwa. Oczywiście pomijamy sytuację, kiedy musimy oczekiwać na wystudzenie wnętrza. Aby zapewnić możliwie najlepszy rozkład temperatur, suszarka laboratoryjna powinna zostać wyposażona w systemy konwekcji powietrza. Wyróżniamy dwa rodzaje konwekcji:

  • naturalną,
  • wymuszoną.

Suszarka z konwekcją naturalną

Suszarka laboratoryjna z konwekcją naturalną stosowana jest głównie do suszenia oraz sterylizacji. Konwekcja naturalna polega na naturalnej cyrkulacji powietrza wywołanej różnicą temperatur, pomiędzy jej poszczególnymi warstwami.

Suszarka z konwekcją wymuszoną

Suszarka z konwekcją wymuszoną, stosowana jest zazwyczaj, kiedy wymagana jest naprawdę duża wydajność procesu. Rozkład temperatury jest bardziej jednolity, dzięki temu, że gazy są mieszane za pomocą mechanicznie wytworzonego strumienia powietrza (wentylatory).

Opublikowano

Ph metr – urządzenie do pomiaru odczynu gleby

Ph metry to urządzenia służące do sprawdzenia jakości gleby, na której uprawiane będą rośliny. Kontrola bowiem kwasowości ziemi oraz wody umożliwia lepsze jej przygotowanie pod zasiew. Większość gleb w naszym kraju ma kwaśny odczyn, co nie sprzyja roślinom. W takiej ziemi gwałtownie spada aktywność pożytecznych bakterii oraz przyswajalność składników pokarmowych. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie wapna. Aby jednak zaaplikować odpowiednią jego ilość, trzeba dokładnie sprawdzić pH gleby.

Ph metr do gleby i płynów

PH ziemi można sprawdzić za pomocą wspomnianego wcześniej Ph metra. Jest to urządzenie wyposażone w sondę oraz moduł odpowiedzialny za przeliczenie i wyświetlenie wyniku pomiaru. Podczas mierzenia pH, trzeba pamiętać, że Ph metr dokonuje pomiaru roztworu, a nie ciała stałego. Aby więc dokładnie zmierzyć pH gleby, trzeba najpierw stworzyć roztwór o konsystencji rzadkiego błota. Pomiar będzie dokładniejszy, gdy roztwór „odstoi” się dłużej. Warto wiedzieć, że do jego zrobienia najlepiej użyć wody destylowanej.

Analiza wyniku pomiaru

Jeżeli wynik pomiaru wyniesie 7.0 oznacza to, że odczyn gleby jest naturalny. Wskazanie poniżej 7.0 będzie oznaczało większą lub mniejszą kwasowość ziemi, natomiast wynik powyżej tej liczby będzie świadczył o jej zasadowości. Oczywiście warto wiedzieć, że dla roślin nie tylko za duża kwaśność gleby jest niewskazana, dotyczy to bowiem również za dużej zasadowości. Jedno i drugie spowodować może zablokowanie pewnych elementów istotnych dla wzrostu rośliny.
Najlepszy odczyn pH, w którym większość składników jest przyswajanych przez rośliny, wynosi od 6.2 do 7.2 pH.

W związku z powyższym, wniosek jest jeden: znajomość przez rolnika pH swojej ziemi jest niezbędna, jeżeli chce on wyhodować zdrowe rośliny i mieć bogate plony.

Opublikowano

Wyposażenie laboratorium

Laboratoria badawcze mają na swoim wyposażeniu bardzo dużą ilość różnego rodzaju sprzętu. Sprzęt ten ma wykonywać różne zadania. Jednymi z takich elementów wyposażenia laboratorium są suszarka laboratoryjna (nazywana również cieplarką) oraz wirówka.

Co to jest cieplarka oraz wirówka laboratoryjna?

Nazwy wymienionych urządzeń mogą sprawiać wrażenie, że nie mają one wiele wspólnego z nauką na najwyższym poziomie. Jak się jednak okazuje, są to jedne z najbardziej rozpowszechnionych urządzeń laboratoryjnych.

Cieplarka laboratoryjna jest to urządzenie, które służy przede wszystkim do wygrzewania próbek. Próbki są wygrzewane w różnym celu. Czasami na przykład podgrzewa się je w celu hodowli różnego rodzaju kultur bakterii lub glonów. W innych przypadkach podgrzewanie ma na celu usunięcia rozpuszczalnika z próbki po to, aby można było zbadać pozostałość. Zastosowań jest naprawdę wiele.

Wirówka laboratoryjna ma za zadanie rozdzielać składniki różnego rodzaju koloidów oraz zawiesin. Efekt jest zatem często zatem bardzo podobny do działania cieplarki laboratoryjnej, z tą różnicą, że rozpuszczalnik pozostaje w badanej próbce. Jednym z miejsc, gdzie wirówki są powszechnie stosowane, są laboratoria medyczne, których zadaniem jest badanie krwi.

Kiedy wyposażamy nasze laboratorium w powyższy sprzęt, powinniśmy zwrócić uwagę na to, aby był on możliwie najwyższej jakości. Wynika to z faktu, że będzie on naprawdę intensywnie wykorzystywany. Jeśli nie będzie solidny, po prostu szybko się zużyje. Cieplarka laboratoryjna oraz wirówka muszą być naprawdę solidne (zobacz w DanLab).

Opublikowano

Chłodziarka farmaceutyczna jako niezbędne wyposażenie apteki

Obniżona temperatura w przypadku produktów leczniczych pozwala na dłuższe zachowanie ich terminu przydatności oraz zapobiega przedwczesnemu rozłożeniu się substancji leczniczej zawartej w danym preparacie. Niektóre leki, jak przykładowo insuliny, bezwzględnie muszą być przechowywane w obniżonej temperaturze, gdyż takie warunki zaleca ich producent.

Apteki oraz wszelki placówki, jak przychodnie i szpitale, w których prowadzi się obrót lekami, są zobowiązane do zapewnienie należytych warunków ich przechowywania, na każdym etapie. Zarówno podczas transportu, jak i przechowywania, chłodziarka farmaceutyczna, jest niezbędnym elementem, który pozwala na magazynowanie leków, gdy wymagana jest temperatura niższa od pokojowej. Zastosowanie chłodziarki farmaceutycznej jest swego rodzaju standardem i czymś wręcz koniecznym, jeżeli takich warunków wymaga producent danego leku. Jeżeli bowiem okaże się, że w wyniku tego, że lek nie był przechowywany w chłodziarce farmaceutycznej, straci swoje właściwości terapeutyczne, to apteka lub placówka, która nie zapewniła prawidłowych warunków przechowywania, będzie za to odpowiadać. Tego typu chłodziarki, posiadają kilkustopniową regulację temperatury, taką, która umożliwi wytworzenie idealnych, wymaganych warunków. W przypadku leków jest to niezwykle istotne i pod żadnym pozorem nie można takiej informacji od producenta zbagatelizować, gdyż może to być wręcz niebezpieczne dla pacjenta,który będzie przyjmował dany lek. Zastosowanie chłodziarek farmaceutycznych w aptekach jest więc koniecznością.