Opublikowano

Spektrometr, a spektrofotometr. Jaka jest różnica?

Spektrometr i spektrofotometr są często mylone przez laików. Trudno się temu dziwić. W końcu obie te nazwy różnią się od siebie tylko dwoma sylabami. Na czym polega różnica między nimi?

Spektrometria

To nauka o powstawaniu i interpretacji widm. Uzyskuje się je w wyniku oddziaływań wszelkich rodzajów promieniowania na materię rozumianą jako zbiorowisko atomów i cząsteczek. Spektroskopia jest też często używana jako bardzo ogólna nazwa wszelkich technik analitycznych polegających na generowaniu i interpretacji widm, w tym spektrofotometrii. Spektrometria znalazła zastosowanie w identyfikacji substancji, analizy jakościowej i ilościowej związków o różnym stanie skupienia. Inną nazwą spektrometrii jest spektroskopia. Może się ona opierać na promieniowaniu elektromagnetycznym, falach mechanicznych albo cząstkach i cząsteczkach (czyli po prostu substancjach).

Spektrofotometria

Jest to technika pomiarowa polegająca na ilościowym pomiarze pochłonięcia lub odbicia światła przez próbkę. Jest jednym z rodzajów spektrometrii. Uwzględnia się w niej odbicie światła, stąd w nazwie występuje cząstka „foto”. W spektrofotometrii wiązka światła przechodzi przez pryzmat lub ewentualnie przez siatkę dyfrakcyjną. Odpowiednia długość fali bądź zakres fal wybierany jest przez przepuszczanie rozproszonego światła przez szczelinę znajdującą się wewnątrz urządzenia. Następnie światło przechodzi przez próbkę w kuwecie i pada na detektor. Pozwala to na oznaczenie stężenia oraz obecności substancji w próbce.