Opublikowano

Czym jest reakcja syntezy?

reakcja syntezy

Reakcja syntezy to coś, o czym uczymy się w szkole dość szybko, jednak nie każdy zapamiętał, co to właściwie jest. Jeszcze mniej osób wie, do czego służy lub jak taką reakcję przeprowadzić.

Czym jest reakcja syntezy?

reakcja syntezy

Reakcja syntezy to proces, który w najprostszym układzie możemy opisać jako taki, kiedy dwa składniki łączą się i powstaje nowy produkt, złożony z tych dwóch. Oczywiście jest to model najprostszy, który w praktyce bardzo rzadko występuje. Najczęściej oprócz produktu oczekiwanego mamy również produkty poboczne bądź zanieczyszczenia, a im stopień skomplikowania reakcji jest większy, tym zanieczyszczenia pojawiają się częściej. Warto również wspomnieć o reakcjach wymiany, które mają swoją odrębną kategorię, ale wielu naukowców traktuje je jako dwie reakcje syntezy, które biegną równolegle.

Gdzie wykorzystujemy reakcje syntezy?

Reakcje syntezy są wykorzystywane bardzo powszechnie. Jednym z powszechniejszych przykładów, jest otrzymywanie soli kuchennej metodami chemicznymi. W reaktorze mieszane są ze sobą wodorotlenek sodu oraz kwas solny. W wyniku reakcji takiej otrzymujemy chlorek sodu, czyli sól kuchenną oraz wodę. Po oczyszczeniu takiej soli z ewentualnych pozostałości substratów, jest ona kierowana do sklepów.

Reakcje syntezy najczęściej przeprowadza się w reaktorach. Sporo reakcji może być przeprowadzana w warunkach poza reaktorem, ale zawsze tam, gdzie chcemy mieć utrzymaną wysoką szybkość reakcji, reaktory chemiczne są nieodzowne. Kiedy myślimy więc tym, że chemia w przemyśle spożywczym jest czymś złym, to warto pomyśleć o powyższym przykładzie.