Opublikowano

Niezbędny element ekwipunku laboratoryjnego

Mieszadła mechaniczne są często niezbędne, gdy objętości reakcji lub mieszania są bardzo duże, zwykle powyżej dwóch litrów, ale niektórzy specjaliści korzystają z nich nawet częściej, gdy operacja na mieszanych cieczach jest początkowo lepka lub spodziewają się lepkiej konsystencji po wymieszaniu płynów.

Wybór elementów mieszających

Istnieją dziesiątki konstrukcji i rozmiarów. Wszystko zależy również od zastosowania w trakcie pracy, lepkości, żądanego zakresu prędkości i próbek. W zależności od używanego elementu mieszającego mogą wystąpić różne efekty. Na przykład element mieszający, który jest trójłopatkowy lub ma kształt kotwicy, daje różne wyniki w zakresie wydajności i kierunku przepływu. Konstrukcje mieszadeł mogą również skutkować różnymi poziomami sił ścinających i jednorodności.

Podstawy wyboru odpowiedniego mieszadła

Stałym wymogiem dla mieszadeł laboratoryjnych, czy to magnetycznych, czy też, gdy chodzi o mieszadło mechaniczne, jest wytrzymały silnik i ochronna obudowa silnika. Użytkownicy muszą mieć pewność, że mieszadła będą zawsze działać niezawodnie, dokładnie i bezpiecznie dla samych użytkowników. Niezależnie od typu mieszadła, silnik musi być zawsze chroniony przed środowiskiem laboratoryjnym.

Mieszadło mechaniczne znajdziesz w ofercie Danlab.pl