Opublikowano

Wyposażenie laboratorium

Laboratoria badawcze mają na swoim wyposażeniu bardzo dużą ilość różnego rodzaju sprzętu. Sprzęt ten ma wykonywać różne zadania. Jednymi z takich elementów wyposażenia laboratorium są suszarka laboratoryjna (nazywana również cieplarką) oraz wirówka.

Co to jest cieplarka oraz wirówka laboratoryjna?

Nazwy wymienionych urządzeń mogą sprawiać wrażenie, że nie mają one wiele wspólnego z nauką na najwyższym poziomie. Jak się jednak okazuje, są to jedne z najbardziej rozpowszechnionych urządzeń laboratoryjnych.

Cieplarka laboratoryjna jest to urządzenie, które służy przede wszystkim do wygrzewania próbek. Próbki są wygrzewane w różnym celu. Czasami na przykład podgrzewa się je w celu hodowli różnego rodzaju kultur bakterii lub glonów. W innych przypadkach podgrzewanie ma na celu usunięcia rozpuszczalnika z próbki po to, aby można było zbadać pozostałość. Zastosowań jest naprawdę wiele.

Wirówka laboratoryjna ma za zadanie rozdzielać składniki różnego rodzaju koloidów oraz zawiesin. Efekt jest zatem często zatem bardzo podobny do działania cieplarki laboratoryjnej, z tą różnicą, że rozpuszczalnik pozostaje w badanej próbce. Jednym z miejsc, gdzie wirówki są powszechnie stosowane, są laboratoria medyczne, których zadaniem jest badanie krwi.

Kiedy wyposażamy nasze laboratorium w powyższy sprzęt, powinniśmy zwrócić uwagę na to, aby był on możliwie najwyższej jakości. Wynika to z faktu, że będzie on naprawdę intensywnie wykorzystywany. Jeśli nie będzie solidny, po prostu szybko się zużyje. Cieplarka laboratoryjna oraz wirówka muszą być naprawdę solidne (zobacz w DanLab).