Opublikowano

Magnetyczne mieszanie w laboratorium

Ciecz jest podstawowym staniem skupienia substancji wykorzystywanych w laboratoriach chemicznych. W takiej formie przechowywane są wszelkie kwasy i duża część zasad. Pozwala to na rozpuszczanie w nich substancji, które z kolei występują i są przechowywane w stałym stanie skupienia. Istotne znaczenie w takim procesie spełnia zjawisko mieszania, czyli łączenia się składników.

Kolbą wokół, czyli prostota

Samo wrzucenie ciała stałego do kwasu nie przesądza jeszcze o skutecznym wymieszaniu obydwu składników. Dyfuzja, czyli samoczynne mieszanie się składników w wielu przypadkach bowiem nie wystarcza. Aby synteza dwóch składników przebiegła pomyślnie niezbędne jest dokonanie ich fizycznego mieszania.

Typowym obrazkiem z laboratoriów chemicznych jest wprowadzanie kolby szklanej, zawierającej wewnątrz dwa lub większą ilość składników, w spokojny ruch kulisty jej dolnej części. Jest to najprostszy sposób wspomagania procesu mieszania. Czasami jednakże nie wystarcza do powodzenia tego procesu. Co więcej są sytuacje, gdy tworzenie mieszaniny substancji w ten sposób może być niebezpieczne, choćby poprzez ryzyko zaistnienia wybuchu.

Technologia przyniosła rozwiązanie

Nauka uporała się jednakże również i z tym problemem, tworząc mieszadło magnetyczne. To przypominające swoim wyglądem wagę precyzyjną urządzenie wykorzystuje zjawisko pola magnetycznego. Zasada jego działania jest bardzo prosta.

Do kolby zawierającej mieszane substancje wkłada się dipol, czyli podłużny metalowy element. Kolbę następnie umieszcza się na podstawce urządzenia, które uruchamia się. Zamknięty wewnątrz podstawki mieszadła magnetycznego obwód tworzy wirujące wokół własnej osi pole magnetyczne, które wprawia w ruch dipol, mieszający zawarte w kolbie substancje.

Mieszadło magnetyczne dostępne na https://danlab.pl/nasze-produkty/przygotowywanie-prob/mieszadla-magnetyczne/